05.05.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA MIRKO RMANDIC DOSIJE BROJ M 13/35 URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"UTICAJ KVALITETA ZELJEZNICKOG SAOBRACAJA NA RAZVOJ TURIZMA U CRNOJ GORI" opsirnije

05.05.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA SASA TOSIC DOSIJE BROJ M 07/361 URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

" SAVREMENI OBLICI ORGANIZACIJE OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA " opsirnije

04.05.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: BRKIC ANJA DOSIJE BR: M13/7 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

" DEFICITARNO FINANSIRANJE BUDZETA CRNE GORE U PERIODU OD 2002. DO 2013. GODINE" opsirnije

30.04.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA ZELJKO KNEZEVIC DOSIJE BROJ M 07/145 URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"LIDERSTVO I MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI SAVREMENIH ORGANIZACIONIH TOKOVA PREDUZECA " opsirnije

30.04.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA PEJOVIC JELENA DOSIJE BROJ M 09/151 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"ANALIZA PRIMJENE DIREKTNOG MARKETINGA NA PRIMJERU TELEKOMUNIKACIONIH KOMPANIJA U CRNOJ GORI" opsirnije

30.04.2015

Zakazana odbrana magistarskog rada
Kandidatkinja Dijana Adzic branice magistarski rad 7. maja 2015. godine, sa pocetkom u 12h. Detaljnije u dodatku.
Pridruženi fajl:Mr odbrana

28.04.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: PETAR MARKOVIC DOSIJE BR: M10/145 URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"KRIZA USPJEHA U POSLOVANJU PREDUZECA SA PRIMJERIMA IZ CRNE GORE"

opsirnije

27.04.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: RASOVIC JADRANKA DOSIJE BR: M12/13 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"IMPLEMENTACIJA KREDITNE POLITIKE BANAKA U SEKTORU PRIVREDE" opsirnije

23.04.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: POPOVIC ALEKSANDRA DOSIJE BR: M06/184 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"OTKRIVANJE I SPRECAVANJE PRANJA NOVCA U FINANSIJSKOM SISTEMU CRNE GORE" opsirnije

21.04.2015

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: Tatjana Djurisic

DOSJE BROJ: M06/668

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU :

" SOCIJALNA POLITIKA SKANDINAVSKIH ZEMALJA – SMJERNICE ZA CRNU GORU " opsirnije
 
Opšte
07.10.2012
OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PREDHODNIH GENERACIJA
Ovdje mozete saznati vise o proceduri i terminima obnove kredita.Opširnije
Opšte
16.04.2010
II SEMESTAR - Procedura prijave teme, izrade i odbrane magistarskog rada
Ovdje se detaljnije mozete informisati o proceduri prijave teme, izrade i odbrane magistarskog rada.Opširnije
Copyrigth © Ekonomski fakultet - Podgorica
Developed by: DaniloD, OgnjenM - Lutrex