24.10.2014

INFORMATICKA EKONOMIJA
Mozete preuzeti knjigu za predmet Informaticka ekonomija
Pridruženi fajl:Knjiga

24.10.2014

INFORMATICKA EKONOMIJA
Mozete preuzeti material sa predavanja iz predmeta Informaticka ekonomija
Pridruženi fajl:MATERIJAL

24.10.2014

DOKTORSKE STUDIJE_Odbrana doktorske disertacije mr Milosa Bigovica
Kandidat mr Milos Bigovic, javno ce braniti doktorsku disertaciju «Predvidjanje bihevioristickih namjera turista modeliranjem strukturnih odnosa na nivou destinacije» pred komisijom odredjenoj na sjednici Vijeca Ekonomskog fakulteta u Podgorici i Senata Univerziteta Crne Gore, u sastavu... opsirnije

23.10.2014

Britanske Chevening stipendije, za akademsku 2015/16. godinu
Obavjestavamo sve zainteresovane da je otvoren Konkurs za britanske CHEVENING stipendije, za akademsku 2015/2016. godinu, za kandidate iz Crne Gore. Rok za prijavljivanje je 15. novembar 2014. godine. ... opsirnije

20.10.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA ANDJELA TOMIC DOSIJE BROJ M12/26 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"BUDZET I BUDZETSKA POLITIKA U CRNOJ GORI OD 2002. DO 2012. GODINE" opsirnije

15.10.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA KSENIJA CICMIL DOSIJE BROJ M 12/73 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ PRISTUPANJE MAKEDONIJE EVROPSKOJ UNIJI” opsirnije

11.10.2014

METODOLOGIJA NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADA
Mozete preuzeti materijal 2 iz predmeta METODOLOGIJA NAUCNO- ISTRAZIVACKOG RADA
Pridruženi fajl:MATERIJAL 2

11.10.2014

METODOLOGIJA NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADA
Mozete preuzeti materijal 1 iz predmeta METODOLOGIJA NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADA
Pridruženi fajl:MATERIJAL 1

11.10.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA JELENA MARKOVIC DOSIJE BROJ M 11/193 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ ISTRAZIVANJE UTICAJA PROCESNOG PRISTUPA SISTEMA MENADZMENTA KVALITETOM NA EFIKASNOST JAVNE UPRAVE” opsirnije

08.10.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA KOCALO DANKA DOSIJE BROJ M71/10

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"ODRZIVO UPRAVLJANJE BILJNIM RESURSIMA CRNE GORE" opsirnije
 
Opšte
07.10.2012
OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PREDHODNIH GENERACIJA
Ovdje mozete saznati vise o proceduri i terminima obnove kredita.Opširnije
Opšte
16.04.2010
II SEMESTAR - Procedura prijave teme, izrade i odbrane magistarskog rada
II SEMESTAR - Procedura prijave teme, izrade i odbrane magistarskog radaOpširnije
Copyrigth © Ekonomski fakultet - Podgorica
Developed by: DaniloD, OgnjenM - Lutrex