23.04.2014

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA
Kandidat Nikola Vodovar brani magistarski rad 29.04.2014. u 12.00 h
Pridruženi fajl:Odbrana MR

23.04.2014

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA
Kandidat Demir Numanovic brani magistarski rad 29.04.2014. god u 11.00 h
Pridruženi fajl:Odbrana MR

22.04.2014

HITNO OBAVJEŠTENJE!
OVJERA II SEMESTRA

NA OSNOVU DOPISA SA UNIVERZITETA CRNE GORE BROJ 01-301/1 OD 08.04.2014. GODINE, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE 19.MAJ 2014. GODINE POSLEDNJI DAN ZA OVJERU I UPLATU ŠKOLARINE ZA II SEMESTAR STUDIJSKE 2013/2014. opsirnije

22.04.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA FILIP VUKCEVIC DOSIJE BROJ M11/144 URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"STRATEGIJA RAZVOJA KADROVA U TURISTICKIM PREDUZECIMA CRNE GORE DO 2020. GODINE" opsirnije

22.04.2014

DOKTORSKE STUDIJE
Obavjestavaju se studenti Doktorskih studija da ce predavanja iz Ekonometrije kod prof. dr Aleksande Novkovic poceti u petak, 25. Aprila sa pocetkom u 17h.

Prof. dr Božo Mihailovic
Rukovodilac doktrorskih studija

17.04.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA SANDRA SKATARIC DOSIJE BROJ M06/360 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"HARMONIZACIJA PROPISA I INSTITUCIONALNO PRILAGODJAVANJE SISTEMA JAVNIH NABAVKI CRNE GORE SA STANDARDIMA EU" opsirnije

17.04.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA SANJA VULETIC DOSIJE BROJ M09/75 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"EKONOMSKI EFEKTI ELEKTRONSKE TRGOVINE SA OSVRTOM NA CRNU GORU" opsirnije

17.04.2014

OBAVJESTENJE
STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA JOVANA LOJPUR DOSIJE BROJ M11/3 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"DRUSTVENA ODGOVORNOST SAVREMENIH KOMPANIJA KAO PRETPOSTAVKA IMPLEMENTACIJE KONCEPTA ODRZIVOG RAZVOJA" opsirnije

17.04.2014

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA
Kandidatkinja Mira Trebjesanin brani magistarski rad 24.04.2014.god u 12.00h
Pridruženi fajl:Odbrana MR

17.04.2014

Vijece EF odrzano 16.04.2014.
Na Sjednici Vijeca EF odrzanoj 16.04.2014. god donijete su odgovarajuce odluke na doktorskim studijama Ekonomije
Pridruženi fajl:Doktorske studije
 
Opšte
07.10.2012
OBNOVA KREDITA ZA STUDENTE PREDHODNIH GENERACIJA
Ovdje mozete saznati vise o proceduri i terminima obnove kredita.Opširnije
Opšte
16.04.2010
II SEMESTAR - Procedura prijave teme, izrade i odbrane magistarskog rada
II SEMESTAR - Procedura prijave teme, izrade i odbrane magistarskog radaOpširnije
Copyrigth © Ekonomski fakultet - Podgorica
Developed by: DaniloD, OgnjenM - Lutrex